Proizvodi za farmaciju

Zatvarač NZM-1
 Oznaka  NZM-1
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 18.00 mm
 Visina  12.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač NZM-1, valjkastog oblika, nazubljen po obodu, sa četiri navojna početka. Zaptivanje obezbeđuje konusni prsten sa unutrašnje strane. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce FM-10, 15, 25, 50, 60
Zatvarač NZM-2
 Oznaka  NZM-2
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 18.00 mm
 Visina  12.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač NZM-2, valjkastog oblika, nazubljen po obodu, sa četiri navojna početka. Zaptiva u kompletu sa ravnim međučepom. Na zatvaraču ima bradavicu sa unutrašnje strane, dok na međučepu ima otvor prečnika 0,8 mm. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce E-10, 15, 25, 50 i 60
Zatvarač NZM-3
 Oznaka  NZM-3
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 18.00 mm
 Visina  19.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač NZM-3, valjkastog oblika, nazubljen po obodu, sa četiri navojna početka, na vrhu ima levkast produžetak. Zaptiva u kompletu sa šiljastim međučepom koji na vrhu. Šiljka ima otvor od 0,8 mm, koristi se kao kapaljka. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce E-10, 15, 25, 50 i 60
Zatvarač NZV
 Oznaka  NZV
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 24.00 mm
 Visina  24.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač NZV, valjkastog oblika, nazubljen po obodu. Navoj sa jednim početkom, na vrhu ima levkast produžetak. Zaptiva u kompletu sa šiljastim međučepom koji na vrhu šiljka ima otvor od 1,0 mm, koristi se kao kapaljka. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce F-50, 50/M, 60, 100, 100/M, 200, 250, 300
Zatvarač NZŠ
 Oznaka  NZŠ
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 24.00 mm
 Visina  51.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač NZŠ , valjkastog oblika, nazubljen po obodu. Sa unutrašnje strane ima konusni prsten koji zaptiva na bocu. Na vrhu zatvarača ima šuplji šiljak, visine 34 mm, čiji se vrh odseca pre upotrebe, a otvor na šiljku se zatvara kapicom koja je sastavni deo zatvarača i nalazi se na tankoj niti po obodu zatvarača. Boja se radi po želji kupca. Osnovna boja je bela, žuta, crvena, zelena i tamno plava.
 Primena  Za boce F-50, 50/M, 60, 60/M, 100, 100/M
Zatvarač Z-286
 Oznaka  Z-286
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 31.00 mm
 Visina  22.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač Z-286, valjkastog oblika, nazubljen po obodu. Sa unutrašnje strane ima konusni prsten koji zaptiva na bocu. Sa spoljne strane ima povredivi sigurnosni prsten koji se prilikom otvaranja zatvarača sa boce otkida. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce F-102 i F100/H
Proizvodi za farmaciju Proizvodi za prehambenu industriju Proizvodi za hemijsku industriju Sintetiki epovi Ostali proizvodi