Proizvodi za farmaciju

EM-15
 Oznaka  EM-15
 Zapremina  15 ml
 Otvor  Ø 10.00 mm
 Prečnik  Ø 24.00 mm
 Visina  53.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
 Primena  Idealna za pakovanje kapi za nos, propolis i sl.
EM-25
 Oznaka  EM-25
 Zapremina  25 ml
 Otvor  Ø 10.00 mm
 Prečnik  Ø 28.00 mm
 Visina  60.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
 Primena  Idealna za pakovanje kapi za nos, propolis i sl.
E-50
 Oznaka  E-50
 Zapremina  50 ml
 Otvor  Ø 16.00 mm
 Prečnik  Ø 34.00 mm
 Visina  79.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
 Primena  Idealna za pakovanje kapi za nos, propolis i sl.
E-50/M
 Oznaka  E-50/M
 Zapremina  50 ml
 Otvor  Ø 16.00 mm
 Prečnik  Ø 34.00 mm
 Visina  79.00 mm
 Materijal  LDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
EM-60
 Oznaka  EM-60
 Zapremina  60 ml
 Otvor  Ø 10.00 mm
 Prečnik  Ø 34.00 mm
 Visina  96.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
EM-10
 Oznaka  EM-10
 Zapremina  10 ml
 Otvor  Ø 10.00 mm
 Prečnik  Ø 24.00 mm
 Visina  49.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
 Primena  Idealna za pakovanje kapi za nos, propolis i sl.
 Dokument   ?
E-100
 Oznaka  E-100
 Zapremina  100 ml
 Otvor  Ø 16.00 mm
 Prečnik  Ø 41.00 mm
 Visina  104.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
E-100/M
 Oznaka  E-100/M
 Zapremina  100 ml
 Otvor  Ø 16.00 mm
 Prečnik  Ø 41.00 mm
 Visina  104.00 mm
 Materijal  LDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
E-200
 Oznaka  E-200
 Zapremina  200 ml
 Otvor  Ø 16.00 mm
 Prečnik  Ø 54.00 mm
 Visina  130.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
E-250
 Oznaka  E-250
 Zapremina  250 ml
 Otvor  Ø 16.00 mm
 Prečnik  Ø 54.00 mm
 Visina  148.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
E-300
 Oznaka  E-300
 Zapremina  300 ml
 Otvor  Ø 16.00 mm
 Prečnik  Ø 54.00 mm
 Visina  170.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
E-102
 Oznaka  E-102
 Zapremina  1000 ml
 Otvor  Ø 21.00 mm
 Prečnik  Ø 84.00 mm
 Visina  240.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Sve boce su valjkastog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
Zatvarač NZM-1
 Oznaka  NZM-1
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 18.00 mm
 Visina  12.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač NZM-1, valjkastog oblika, nazubljen po obodu, sa četiri navojna početka. Zaptivanje obezbeđuje konusni prsten sa unutrašnje strane. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce FM-10, 15, 25, 50, 60
Zatvarač NZM-2
 Oznaka  NZM-2
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 18.00 mm
 Visina  12.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač NZM-2, valjkastog oblika, nazubljen po obodu, sa četiri navojna početka. Zaptiva u kompletu sa ravnim međučepom. Na zatvaraču ima bradavicu sa unutrašnje strane, dok na međučepu ima otvor prečnika 0,8 mm. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce E-10, 15, 25, 50 i 60
Zatvarač NZM-3
 Oznaka  NZM-3
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 18.00 mm
 Visina  19.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač NZM-3, valjkastog oblika, nazubljen po obodu, sa četiri navojna početka, na vrhu ima levkast produžetak. Zaptiva u kompletu sa šiljastim međučepom koji na vrhu. Šiljka ima otvor od 0,8 mm, koristi se kao kapaljka. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce E-10, 15, 25, 50 i 60
Zatvarač NZV
 Oznaka  NZV
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 24.00 mm
 Visina  24.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač NZV, valjkastog oblika, nazubljen po obodu. Navoj sa jednim početkom, na vrhu ima levkast produžetak. Zaptiva u kompletu sa šiljastim međučepom koji na vrhu šiljka ima otvor od 1,0 mm, koristi se kao kapaljka. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce F-50, 50/M, 60, 100, 100/M, 200, 250, 300
Zatvarač NZŠ
 Oznaka  NZŠ
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 24.00 mm
 Visina  51.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač NZŠ , valjkastog oblika, nazubljen po obodu. Sa unutrašnje strane ima konusni prsten koji zaptiva na bocu. Na vrhu zatvarača ima šuplji šiljak, visine 34 mm, čiji se vrh odseca pre upotrebe, a otvor na šiljku se zatvara kapicom koja je sastavni deo zatvarača i nalazi se na tankoj niti po obodu zatvarača. Boja se radi po želji kupca. Osnovna boja je bela, žuta, crvena, zelena i tamno plava.
 Primena  Za boce F-50, 50/M, 60, 60/M, 100, 100/M
Zatvarač Z-286
 Oznaka  Z-286
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 31.00 mm
 Visina  22.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Zatvarač Z-286, valjkastog oblika, nazubljen po obodu. Sa unutrašnje strane ima konusni prsten koji zaptiva na bocu. Sa spoljne strane ima povredivi sigurnosni prsten koji se prilikom otvaranja zatvarača sa boce otkida. Osnovna boja je bela.
 Primena  Za boce F-102 i F100/H
Kutija K-10
 Oznaka  K-10
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 38.00 mm
 Visina  20.00 mm
 Materijal  HDPE
 NAPOMENA  Kutije su valjkastog oblika, sa ravnim poklopcem bez navoja. Osnovna boja je bela.
Kutija K-50
 Oznaka  K-50
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 59.00 mm
 Visina  25.00 mm
 Materijal  HDPE
 NAPOMENA  Kutije su valjkastog oblika, sa ravnim poklopcem bez navoja. Osnovna boja je bela.
Kutija K-100
 Oznaka  K-100
 Otvor  Ø 0.00 mm
 Prečnik  Ø 66.00 mm
 Visina  36.00 mm
 Materijal  HDPE
 NAPOMENA  Kutije su valjkastog oblika, sa ravnim poklopcem bez navoja. Osnovna boja je bela.
E-60
 Oznaka  E-60
 Zapremina  60 ml
 Otvor  Ø 16.00 mm
 Prečnik  Ø 34.00 mm
 Visina  96.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Boca ja cilindričnog oblika. Osnovna boja je natur (boja HDPE/LDPE, mlečno prozirna)
EA-60
 Oznaka  EA-60
 Zapremina  60 ml
 Otvor  Ø 12.00 mm
 Prečnik  Ø 37.00 mm
 Visina  88.00 mm
 Materijal  HDPE
 Opis  Boca je cilindričnog oblika. Osnovna boja je natur. Bocu je moguće uraditi u bilo kojoj željenoj boji. Minimalna količina za zahtevnu boju je 5000.
 Primena  Pogodna za pakovanje tečnih proizvoda: acetona, alkohola, skidača laka za nokte, borne kiseline 3% i dr.
Proizvodi za farmaciju Proizvodi za prehambenu industriju Proizvodi za hemijsku industriju Sintetiki epovi Ostali proizvodi