P - ručno zatvaranje

savršeno zatvara izrađen od inertnog polimera održava nepromenjen kvalitet vina i rakija ručno zatvaranje hladno zatvaranje (EU standard) ne kruni se dugotrajan za pravi ukus pića

P-55/50

 

prečnik Ø 55,0/50,0mm±0,5
dužina 46,0mm±1,0

P-46/37

 

prečnik Ø 46,0/37,0mm±0,5
dužina 45,0mm±1,0

P-30/26

 

prečnik Ø 30,0/26,0mm±0,5
dužina 34,0mm±1,0

 

P-26/22

 

prečnik Ø 26,0/22,0mm±0,5
dužina 34,0mm±1,0

 

P-16/13

 

prečnik Ø 16,0/13,0mm±0,5
dužina 34,0mm±1,0

 

P-13/10

 

prečnik Ø 13,0/10,0mm±0,5
dužina 25,0mm±1,0